Akrediteerimine

Akrediteerimissoovist kirjutage leili@suure-jaani.ee

Akrediteerumissoove ootame kuni 15. juunini 2024. Kinnitusi akrediteeringu kohta saadetakse jooksvalt.
Pressipassi (kaelakaardi) saab kätte festivali ajal Suure-Jaani Muusikafestivali infopunktist isikut tõendava dokumendi alusel.
Festivali infopunkt asub Suure-Jaani Tervisekojas (Pärnu tänav 4, Suure-Jaani)

  • Kaelakaart on isiklik ning selle edasi andmine on keelatud.
  • Kaelakaardi kuritarvitamisel kaart konfiskeeritakse ja akrediteering tühistatakse.
  • Festival jätab endale õiguse akrediteerimistaotlust mitte rahuldada.
  • Pärast festivali lõppu palume kõik avaldatud festivaliteemalised artiklid, fotod, postitused, saatelõigud jms saata 3 nädala jooksul e-posti aadressile muusikafestival@suure-jaani.ee