Valeri Petrov

Dirigent Valeri Petrov asutas 1989 a. ta kammerkoori, mis pühendus õigeusu vaimuliku muusika esitamisele, 2003 a. sai koor nime “Orthodox Singers.” Ta on varase slaavi kirikulaulu ja keskaja muusika väga hea tundja, tuntud vaimuliku õigeusumuusika tutvustajana ja edendajana Eestis ning Põhja-Euroopa riikides. Tema poolt algupäraste Valamo kloostri laulude põhjal loodud tsükkel Öine Jumalateenistus (1999) põhineb õigeusu muusika erinevatel ajastutel ja stiilidel. Kuigi oma sõnade kohaselt eelistab V. Petrov varajast muusikat, on ta vaieldamatult ka kaasaegse muusika, sealhulgas 20. Ja 21. sajandi õigeusu muusika heliloojate – Arvo Pärdi, John Taveneri ja Valeri Kalistratovi loomingu väljapaistev tõlgendaja. Tema esituses kõlavat vaimulikku õigeusu muusikat ei kitsenda stiili- ega ajaraamid. Olles “autoritaarset tüüpi” dirigent, taotleb ta ülimalt põhjalikku peenimaid nüansse esile toovat tõlgendust. Petrovi meisterlikkus avaldub virtuoosses dirigenditehnikas, mis põhineb heliteose vaimse põhiolemuse ja helilooja loomingulise püüdluse täiuslikul mõistmisel. Ta suudab mõista kõikide stiilide põhijooni ja neid ansamblile edasi anda. Tema dirigendimaneeri iseloomustavad kätetöö säästlikkus, emotsionaalne vaoshoitus, suurepärane vormitunnetus ja sellega kaasnev vaimne keskendumine. Samas valdab ta ülitäpselt dramaatilise väljenduslaadi kunsti. Ta on mitmete muusika- ja teatrielemente ühendava “sega tehnika” projektide looja: Arvo Pärdi muusikal põhinev muusikaline müsteerium Andrease Passioon, mis esitab kunstilise nägemuse Rooma katakombides toimuvast varakristlaste salajasest öisest liturgiast ning varajasi laule 20. ja 21. Sajandi muusikakeelega ühendav muusikaline draama Quo vadis? koorile.
Viimastel aastatel on saanud Valeri Petrov tuntuks ka oma heliloomingu poolest. Tema muusika hõlmab erinevaid stiile ja žanre a cappella vaimulikust muusikast ooperi ja suurvormideni. Viimastel aastatel on tema sulest tulnud kantaat “Jumal” orelile, koorile, kolmele solistile ja kirikukellale (2012), Vaimulik tsükkel “Ikoonid helides” a cappella koorile ja solistidele (2013), Vaimulik ooper “Püha mäe hääl”(2014–2019), “Kaanon Kaitseinglile” kahele orelile, kahele koorile, solistidele ja lugejale (2017), kontsert koorile “Patuste laulud” vanausuliste vaimuliku värsi tekstile, süit “Kristus” kariljonile, kahele solistile ja kammerorkestrile (2020) jpm.
V. Petrov on ansambliga Orthodox Singers lindistanud üle 12 heliplaadi. 2003a. pälvis Petrov kultuurialaste väljapaistvate saavutuste eest Eesti Kultuurifondi autasu ning 2004 a. omistati talle Eesti Vabariigi Valgetähe orden. 2011. aasta maikuus omistati Valeri Petrovile Tallinna linna aukodaniku tiitel. Aastal 2020 pälvis ta Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia.