Ülo Vooglaid

Suure-Jaani Muusikafestival

et en

Ülo Vooglaid

Ülo Vooglaid on eesti sotsiaalteadlane, haridustegelane ja poliitik.
Ta lõpetas Tartu Riiklikku Ülikooli 1960. aastal ajaloo erialal. 1970. aastal kaitses ta
filosoofiakandidaadi väitekirja (tänapäeval võrdsustatud filosoofiadoktorikraadiga).
Ülo Vooglaid oli aastatel 1963–1965 ajalehe Edasi ajakirjanik. Aastatel 1965–1975 oli
ta TRÜ õppejõud ning TRÜ sotsioloogia laboratooriumi asutaja ja teaduslik juhataja, kuid
ta vallandati ja heideti NLKPst välja, sest tema teadustöö tulemused polnud kooskõlas
Eesti NSV juhtkonna ideoloogiliste taotlustega. Vooglaid töötas aastatel 1975–1977 Eesti
NSV Kergetööstuse Ministeeriumi Töö ja Juhtimise Teadusliku Organiseerimise Keskuses
ja aastatel 1977–1986 Eesti NSV Rahvamajanduse Juhtivate Töötajate ja Spetsialistide
Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudis ning aastatel 1986–1989 Pirgu Arenduskeskuse
juhatajana.
1989. aastal valiti Ülo Vooglaid NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressi liikmeks ja temast
sai NSV Liidu Ülemnõukogu liige ning samal ajal oli ta ka Eesti NSV Ametiühingute
Kesknõukogu Teadusliku Uurimise Keskuse juhataja. Aastal 1991 oli ta Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Arnold Rüütli nõunik, seejärel Eesti NSV Valitsuse
Teadusosakonna ja ka Valitsuse Vastupropaganda Osakonna juhataja, ta oli ka Eesti
Kongressi ja Põhiseaduse Assamblee liige ning olnud saadik Riigikogu kolmes koosseisus
Res Publica fraktsioonis.
Alates 1996. aastast on ta Õigusinstituudi professor ja alates 2000. aastast Tartu Ülikooli
emeriitprofessor. Tema teadustöö teemadeks on olnud sotsiaalne kommunikatsioon,
organisatsiooni- ja juhtimisteooria, sotsiaalse juhtimise ja iseregulatsiooni mehhanismid,
innovatsiooniteooria ja -praktika, teadusmetodoloogia, andragoogika, haridusteooria
ja haridusfilosoofia. Ta on olnud mitmete nõukogude liige ning fondide ning liikumiste
asutaja.
Ülu Vooglaidu on tunnustatud Kohila valla vapimärgi (2009) ning Valgetähe IV klassi
teenetemärgiga (2003).