Reglement

Suure-Jaani Muusikafestival

et en

Reglement

1. Konkursi eesmärk on Eesti pianistliku kultuuri arendamine ja Mart Saare klaveriloomingu väärtustamine, selle esitlemine seostes teda mõjutanud heliloojate klaverirepertuaariga.

2. Konkurss toimub ühes voorus ja kahes vanuserühmas:

noorem rühm – keskastme õpilased; vanem rühm – kõrgkooli tudengid ja vanemad.

3. Konkurss toimub Suure-Jaani Kondase maja saalis ja see on publikule avatud:

noorem rühm 18. juunil kell 15.00, vanem rühm 19. juunil kell 11.00.

4. Konkursil esitatav kava peab vastama käesolevas reglemendis toodud nõuetele. Kõik teosed tuleb esitada peast.

5. Esinejaid hindab 5-liikmeline rahvusvaheline žürii. Žürii otsus on lõplik.

6. Preemiad:

Žürii annab mõlemas vanuserühmas välja kolm laureaaditiitlit, millega kaasneb rahaline preemia. Žüriil on õigus preemiaid ümber jaotada, anda välja diplomeid ja eripreemiaid. Laureaadid on kohustatud tasuta esinema konkursi galakontsertidel septembris-oktoobris 2018.

7. Konkursi korraldajatel on õigus teha konkursist audio- ja videosalvestusi.

8. Konkursil osalemise tasu on 30 eurot, mis tuleb tasuda Rahvusvahelise Artur Kapp´i Ühingu arvelduskontole EE641010220023617017, selgitusse märkida “Saare konkurss”.

9. Osalejad katavad ise kõik konkursiga seotud transpordikulud.

10. Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 1. maiks 2018 saata e-posti aadressil martti@ema.edu.ee:

(1) täidetud registreerimisavalduse vorm;

(2) maksekorralduse koopia.

11. Konkursile registreerunutel on õigus tasuta osaleda konkursi kavaga žüriiliikmete meistriklassides, mis toimuvad 2018. a mai teises pooles.

12. Esinemisjärjekord loositakse korraldajate poolt ning see tehakse teatavaks koos täpse ajakavaga hiljemalt 1. juuniks 2018 Suure-Jaani muusikafestivali kodulehel: http://muusikafestival.suure-jaani.ee

 

Konkursi kava

NOOREM VANUSERÜHM

Esitada kava pikkusega 12–15 min, mis sisaldab järgmisi teoseid:

 Mart Saare prelüüd(id) või väikevorm(id)

 Mart Saare rahvaviisitöötlus

 Frédéric Chopini või Edvard Griegi teos(ed)

 Claude Debussy või/ja Aleksander Skrjabini teos(ed)

VANEM VANUSERÜHM

Esitada kava pikkusega 15–20 min, mis sisaldab järgmisi teoseid:

 Mart Saare prelüüd(id) või Skizze

 Mart Saare rahvaviisitöötlus

 Frédéric Chopini või Edvard Griegi teos(ed)

 Claude Debussy või/ja Aleksander Skrjabini teos(ed)

 

Korraldajate nimel
Martti Raide
martti@ema.edu.ee
+372 5649 4465

 

Konkurss on loominguline tegevus, milles preemiate väljamaksmine on käsitletav stipendiumitena.

 

Korraldajad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Rahvusvaheline Artur Kapp`i Ühing ja Põhja-Sakala Vallavalitsus