Reglement

Suure-Jaani Muusikafestival

et en

Reglement

mart_saar

Mart Saar (28.09.1882 – 28.10.1963) – helilooja, organist, pianist ja pedagoog. Foto: ETMM fotokogu

 1. Konkursil võivad osaleda kõik lauljad ilma vanusepiiranguta (v.a varem Mart Saare nimelisel konkursil I preemia võitnud lauljad).
 2. Konkurss koosneb eelvoorust(salvestised / ettelaulmine)  ja kahest publikule avatud voorust: I voor – 19. juunil 2017 kell 15, II voor – 20. juunil 2017 kell 16 Kondas maja saalis.
 3. Esinemisjärjekord loositakse konkursi avamisel ja see säilub kogu konkursi vältel. Voorude täpne ajakava selgub peale eelvooru salvestiste kuulamist ning see tehakse teatavaks hiljemalt 1. juuniks 2017 Suure-Jaani muusikafestivali kodulehel: http://muusikafestival.suure-jaani.ee
 4. Konkursil esitatav kava peab vastama käesoleva reglemendi lisas toodud nõuetele. Kõik laulud tuleb esitada peast.
 5. Esinejaid hindab žürii. Žürii otsus on lõplik.
 6. Teise vooru lubatakse kuni 50% osavõtjaist, vajadusel on žüriil õigus teha erandeid.
 7. Preemiad:
  Žürii annab välja kolm laureaaditiitlit, millega kaasneb rahaline preemia. Žüriil on õigus preemiaid ümber jaotada, anda välja diplomeid ja eripreemiaid.
 8. Konkursi korraldajatel on õigus teha konkursist audio- ja videosalvestusi.
 9. Konkursil osalemise tasu on 20 eurot. Kõigile osalejatele ja nende klaveripartneritele võimaldavad konkursi korraldajad tasuta ööbimise Suure-Jaanis. Osalejad katavad ise kõik konkursiga seotud transpordikulud.
 10. Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 1. maiks 2017 saata e-posti aadressil martti@ema.edu.ee:
  (1) täidetud registreerimisavalduse vorm;
  (2) live-helisalvestis kahe teosega konkursi kavast (veebilink)*;
  (3) maksekorralduse koopia.

Osavõtumaks tasuda Rahvusvahelise Artur Kapp´i Ühingu arvelduskontole EE641010220023617017. Selgitusse märkida “Saare konkurss”.

* Helisalvestise võib saata ka CD-plaadina aadressil: „Saare konkurss“ Tatari 13 Tallinn 10143 .

Eesti lauljatele toimub salvestusvooru asemel ettelaulmine 10. mail 2017 kell 16 EMTA orelisaalis.

 

Lisa

I voor

 • Joseph Haydni või Wolfgang Amadeus Mozarti aaria ooperist või vokaalsümfoonilisest suurvormist
 • 19. sajandil loodud saksakeelne laul
 • Artur Kapi, Villem Kapi, Eugen Kapi või Mihkel Lüdigi soololaul
 • Mart Saare soololaul

II voor

 • 19. sajandi ooperiaaria
 • Mart Saare ajastukaaslase (20. sajandi I pool) loodud soololaul
 • Mart Saare loololaul
 • Ester Mägi või Veljo Tormise soololaul

 

Korraldajate nimel
Martti Raide
martti@ema.edu.ee
+372 5649 4465

 

Konkurss on loominguline tegevus, milles preemiate väljamaksmine on käsitletav stipendiumitena.

 

Korraldajad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Rahvusvaheline Artur Kapp`i Ühing ja Suure-Jaani Vallavalitsus