Reglement

Suure-Jaani Muusikafestival

et en

Reglement

Villem Kapp (07.09.1913 - 24.03.1964) - helilooja. Foto: Eesti Muusika Infokeskus

Villem Kapp (07.09.1913 – 24.03.1964) – helilooja. Foto: Eesti Muusika Infokeskus

 1. Konkurss toimub kahes kategoorias (vanuserühmas): kuni 20-aastased (k.a) ning vanemad kui 20-aastased (sündinud enne 20.06.1997).
 2. Konkursil osalemiseks tuleb kirjutada soololaul klaveri saatel Indrek Hirve tekstile pikkusega 3-5 minutit. Võistlustöö peab suhestuma varasema kunstlaulu traditsiooniga.
 3. Konkurss koosneb kahest voorust. Esimeses voorus valib žürii esitatud noodimaterjali põhjal välja kuni kümme võistlustööd mõlemas kategoorias. Teises voorus, mis toimub Suure-Jaanis Kondase maja saalis 20. juunil 2017 kell 14, kantakse võistlustööd ette ning see on publikule avatud.
 4. Konkursil osalemiseks tuleb saata vabas vormis sooviavaldus ning võistlustöö noot hiljemalt 1. maiks 2017 e-posti aadressil martti@ema.edu.ee.
  Sooviavaldus peab sisaldama osaleja nime, vanust ja kontaktandmeid; võistlustöö peab olema vormistatud arvutigraafikas või selgesti loetavas käsikirjas ning saadetud pdf-failina.
 5. Korraldajad võtavad teise vooru pääsenud võistlustööde autoritega ühendust hiljemalt 15. maiks 2017. Autorite ülesandeks jääb võistlustööde esitajate leidmine. Äärmise vajaduse korral osutavad korraldajad selles küsimuses abi.
 6. Konkursil osalemine on tasuta. Osalejad ja esitajad katavad ise kõik konkursiga seotud transpordi- ja majutuskulud.
 7. Konkursi korraldajatel on õigus teha konkursist audio- ja videosalvestusi.
 8. Preemiad:
  Žürii annab mõlemas kategoorias välja kolm laureaaditiitlit, millega kaasneb rahaline preemia. Žüriil on õigus preemiaid ümber jaotada või jätta välja andmata, anda välja diplomeid ja eripreemiaid.
 9. Žürii otsus on lõplik.

Korraldajate nimel
Martti Raide
martti@ema.edu.ee
+372 5649 4465

 

Konkurss on loominguline tegevus, milles preemiate väljamaksmine on käsitletav stipendiumitena.

 

Korraldajad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Rahvusvaheline Artur Kapp`i Ühing ja Suure-Jaani Vallavalitsus