Matti Reimann

Suure-Jaani Muusikafestival

et en

Matti Reimann

Matti Reimann on eesti pianist ja pedagoog. Ta on õppinud klaverit Tallinna muusikakoolis, Tallinna konservatooriumis professor Bruno Luki ja Peterburi konservatooriumis
professor Nadežda Golubovskaja klaveriklassis. Tallinna muusikakoolis õppis ta lisaks
klaverile löökpille Kristjan Vestre ja Kalju Terasmaa klassis ning Peterburi konservatooriumis dirigeerimist Nikolai Rabinovitši juures. Aastatel 1973–1975 täiendas Reimann
end Moskvas Gnessinit nimelises muusikapedagoogikainstituudi assistentuur-stažuuris
kammeransambli erialal, kus õppis Valeri Samoljotovi juhendamisel. Tallinna konservatooriumi nõukogu valis ta 1979. aastal kammeransambli kateedri juhatajaks, kellena töötas
1990. aastani. Seejärel töötas ta samas kateedris õppejõuna. Alates 1999. aastast on
Matti Reimann Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor.