Martti Raide

Suure-Jaani Muusikafestival

et en

Martti Raide

Martti Raide on nõutavamaid Lied-pianiste Eestis, kes pälvinud mitmetel konkurssidel
parima kontsertmeistri tiitli. Ta alustas klaveriõpinguid 1972. aastal Tallinna Muusikakeskkoolis, kus tema õpetaja oli Ell Saviauk. Tšehhis Ústí-nad-Labemis toimunud noorte
pianistide konkursil pälvis Martti Raide esikoha 1980. aastal. Ta on lõpetanud Tallinna
Riikliku Konservatooriumi klaveri erialal (prof Bruno Lukk) ning omandanud Eesti Muusikaja Teatriakadeemias (EMTA) magistrikraadi saateklassi erialal (prof Vilma Mallene). 2010.
aastal kaitses ta doktorikraadi uurimusega esitusstiilist eesti lauluklassika interpretatsioonis, lisaks on end täiendanud Berliinis Hanns Eisleri nimelises Kõrgemas Muusikakoolis prof Wolfram Riegeri juhendamisel ning osalenud prof Irwin Cage’i meistrikursusel.
Nii aktiivse kammermuusiku kui ka solistina on Raide esinenud Eestis, mitmel pool
Euroopas, Ameerikas ja Kanadas. Tihe koostöö seob teda tenor Mati Turiga, tema
lavapartnerid on olnud ka Helen Lokuta, Helen Lepalaan, Arete Teemets, Kädy Plaas,
Jaakko Kortekangas, René Soom jpt. Raide osalusel on esiettekandel kõlanud üle 50
eesti helilooja uudisteose, autoriteks Amor, Mägi, Sumera, Kangro, Kõrvits, Tally, Siimer,
Remme, Lattikas, Tulev, Lill ja Uusberg. Raide salvestatud eesti muusika kõlab mitmetel
CD-plaatidel, millest kaalukamad on 2002. a ilmunud „20. sajandi eesti vokaalmuusika“
(koos Villu Valdmaaga) ning 2017. a ilmunud plaat „Ussisõnad“ Mart Saare soololauludega
(koos Mati Turiga).
Martti Raide on Eesti Richard Wagneri Ühingu esim ees, Eesti Klaveriõpetajate Ühingu
aseesimees ja Rahvusvahelise Artur Kapp’i Ühingu juhatuse liige. Ta on mitme konkursi
(Eesti noorte pianistide konkurss Eesti Kõla, Mart Saare nim lauljate konkurss) kunstiline
juht, sage esineja erinevatel meistrikursustel ning koolitustel, paljude žüriide liige.
Martti Raide on kirjutanud mitmeid muusikaartikleid, peamiselt ajakirjale Muusika ja
ajalehele Sirp. Hooajal 2014/15 oli ta Eesti Kontserdi kontserdisarja „Ilus möldrineiu“
idee autor ning kunstiline nõustaja. Praegu töötab ta pedagoogina EMTAs ning Tallinna
Muusikakeskkoolis, kus ta on klaveriosakonna juhataja.